Home

Mededeling 26/10/2022

Beste,

Volgend op de communicatie dinsdag 25 oktober van onze Universiteit verlenen wij bij deze onze steun voor het lopende onderzoek naar ongewenst grensoverschrijdend gedrag van enkele individuen die rechtstreeks en/of onrechtstreeks deel uitmaakten van de Solvay studentenkring.

Wij zijn verbouwereerd en willen benadrukken dat wij ongewenst grensoverschrijdend gedrag volledig veroordelen en onder geen enkel beding tolereren. Wij verlenen ook al onze expliciete steun aan de slachtoffers en het onderzoek.

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag strookt fundamenteel niet met de waarden en normen waar we voor staan, integendeel. We willen ook maximaal benadrukken dat het hier over klachten tegen individuen gaat en geenszins een klacht tegen onze vereniging. De opschorting van onze activiteiten is een maatregel waar we volledig achter staan zodat de aandacht kan gaan naar wat vandaag het belangrijkste is: de opvang en ondersteuning van de slachtoffers en het lopende onderzoek.

Voor verdere vragen en communicatie neem contact op met de woordvoerder van de VUB.

(Nathalie Vlaemynck - nathalie.vlaemynck@vub.be - 0479/87.23.26)

Dé vereniging voor en door studenten Handelsingenieur aan de

Vrije Universiteit Brussel

Student zijn is meer dan enkel studeren.


Academische resultaten en studievoortgang zijn belangrijk, maar wij geloven dat student zijn aan de VUB meer inhoudt. Van netwerken, lezingen en workshops tot folklore en knallers van feestjes. Ontdek wat wij voor onze studenten kunnen betekenen. 

Wij bouwen bruggen tussen studenten en organisaties.

Van lezingen en workshops organiseren tot promotie voeren voor uw product, wij hebben er ervaring mee.

Misschien is de Solvay Kring ook uw perfecte match.